Przejdź do treści

Hruszów. Wspólnota ponad granicą

Kościół św. Józefa w Hruszowie został wybudowany w 1898 r. jako kaplica dworska. Jego głównym fundatorem był Franciszek Wojciech Dzierżykaj – Morawski herbu Nałęcz. Po II wojnie światowej przekształcono go w magazyn rolny miejscowego kołchozu. Od 1991 roku popadał w ruinę. Zdjęcie neoromańskiego kościółka, na pierwszym planie kamera na statywieKościół jest wspaniałym zabytkiem architektury i świadkiem ważnych przemian społecznych. Czas i nienależyte wykorzystanie kościółka sprawiły, że dziś samotne ruiny już tylko przypominają o bogatej, wielokulturowej przeszłości miejsca i dawnej społeczności. Tworzony przez nas film zaprezentuje uniwersalność i transgraniczność materialnych i niematerialnych dóbr kultury, nauki i sztuki oraz konieczność ich zachowania dla następnych pokoleń. Niezwykle ważnym wątkiem poruszanym podczas Festiwalu będzie popularyzacja działań edukacyjnych oraz rola digitalizacji z wykorzystaniem efektów dokumentacji 3D w kontekście upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki trójwymiarowej wizualizacji z dowolnego miejsca można oglądać wnętrze niepozornego zabytku, jakim jest kościół św. Józefa w Hruszowie. Tworzony w ten sposób obraz staje się dzięki temu jeszcze bardziej rzeczywisty i dostępny szerokiemu gronu odbiorców. Taka wizualizacja to świetne narzędzie pokazujące uniwersalność i transgraniczność materialnych dóbr kultury i sztuki. Co daje wizualizacja 360°? Wrażenie przebywania w przestrzeni kościoła, dostrzeżenie układu ścian, stropu, więźby dachowej, swobodne obracanie się wokół własnej osi, przyjrzenie się detalom, drobnym elementom architektonicznym. Projekt digitalizacji: Mateusz Osiadacz – Midgard Studio Film opowiada o: historii kościoła, jako niezwykłego zabytku, trwaniu kościoła w pamięci ludzi po obydwu stronach współczesnej granicy Polski i Ukrainy, lokalnych inicjatywach jego odbudowy, technikach skanowania 3D i wirtualnej rekonstrukcji. Reżyseria: Mateusz Osiadacz – Midgard Studio Produkcja filmu: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie Projekt zrealizowano w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”.

Tytuł
Hruszów. Wspólnota ponad granicą
Autor
Osiadacz, Mateusz


#Hruszów, #kościół, #Ukraina, #Polska, #skanowanie 3D,