Przejdź do treści

Hruszów. Wspólnota ponad granicą

Kościół św. Józefa w Hruszowie został wybudowany w 1898 r. jako kaplica dworska. Jego głównym fundatorem był Franciszek Wojciech Dzierżykaj – Morawski herbu Nałęcz. Po II wojnie światowej przekształcono go w magazyn rolny miejscowego kołchozu. Od 1991 roku popadał w ruinę. Kościół jest wspaniałym zabytkiem architektury i świadkiem ważnych przemian społecznych. Czas i nienależyte wykorzystanie kościółka sprawiły, że dziś samotne ruiny już tylko przypominają o bogatej, wielokulturowej przeszłości miejsca i dawnej społeczności. Film prezentuje uniwersalność i transgraniczność materialnych i niematerialnych dóbr kultury, nauki i sztuki oraz konieczność ich zachowania dla następnych pokoleń. Reżyseria: Mateusz Osiadacz – Midgard Studio Produkcja filmu: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie Projekt zrealizowano w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”.

Tytuł
Hruszów. Wspólnota ponad granicą
Autor
Osiadacz, Mateusz


#Hruszów, #kościół, #Ukraina, #Polska, #skanowanie 3D,