Przejdź do treści

MARIAN NIKODEMOWICZ ARCHITEKT LWOWSKI


Publikacja poświęcona Marianowi Aleksandrowi Nikodemowiczowi, asystentowi i adiunktowi w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej, wykładowcy budownictwa ogólnego na Wydziałach Inżynierii i Architektury Politechniki Lwowskiej, nauczycielowi budownictwa ogólnego i rysunku odręcznego w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie, docentowi i starszemu wykładowcy perspektywy malarskiej oraz geometrii wykreślnej na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej. Autor: Lidia Kwiatkowska-Frejlich Redakcja: Magdalena Janik, Ewa Kuszyk-Peciak Recenzent: dr hab. Jerzy Żywicki prof. UMCS Projekt graficzny i skład: Karol Grzywaczewski.

Tytuł
MARIAN NIKODEMOWICZ ARCHITEKT LWOWSKI