Przejdź do treści

Interaktywna panorama Bitwy nad Bugiem z 1018 roku

Interaktywna panoramy bitwy nad Bugiem z 1018 roku

22 lipca 1018 roku w pobliżu grodu Wołyń, dzisiejszy Gródek nad Bugiem, rozegrała się wielka bitwa pomiędzy Bolesławem Chrobrym a Jarosławem Mądrym. Odniesione przez stronę polską zwycięstwo otworzyło Bolesławowi drogę do Kijowa, stolicy Rusi, którą zajął 14 sierpnia 1018 roku.

Zobacz interaktywną panoramę bitwy klikając w ilustrację.