Перейти до основного вмісту

Доступність

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie
UWAGA!

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie jest nowo powołaną placówką kultury, dla której potrzeb został przekazany zabytkowy budynek od bardzo dawna nieremontowany kompleksowo. W związku z tym dostępność architektoniczna budynku na ten moment jest zła. Muzeum jest jeszcze na etapie przygotowań do generalnego remontu, którego celem jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni ekspozycyjnej dostępnej także dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna

Muzeum nie posiada parkingu dla zwiedzających. Najbliższy ogólnodostępny parking wraz z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej.

Dostępność Muzeum dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej jest częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście główne do Muzeum znajduje się na poziomie Placu Litewskiego. Są to drewniane, ciężkie drzwi o odpowiedniej szerokości, przez które - przy pomocy portiera bądź asystenta  - przedostanie się osoba poruszająca się na wózku. Z tego powodu wejście do budynku może powodować pewien dyskomfort u osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Na parterze Muzeum znajduje się szatnia, portiernia, biura pracowników, w tym punkt zbiórki “Z Kresów ocalone” oraz toalety. Toalety są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Wszystkie sale wystawowe i wykładowe znajdują się na pierwszym piętrze. Ponieważ budynek nie posiada windy, obiekt na wyższych kondygnacjach jest przez to niedostępny dla zwiedzających z niepełnosprawnością ruchową.

Osoby poruszające się na wózku mają dostęp tylko do części administracyjno-biurowej, która jest zlokalizowana na parterze.

Dostępność Muzeum dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Muzeum nie jest wyposażone w pętle indukcyjne, nie posiada też informacji dla zwiedzających w polskim języku migowym.

Dostępność Muzeum dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Muzeum nie posiada materiałów przygotowanych dla osób niewidomych i niedowidzących. Trasa zwiedzania nie została specjalnie oznakowana, dlatego zalecamy zwiedzanie z asystentem lub poproszenie o pomoc przewodnika po wystawie/ pracownika muzeum.

Dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych

Zastosowano dodatkowe menu dostępności. Znajduje się ono w prawym górnym rogu.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić dostępność serwisu internetowego www.ziemiewschodnie.pl, mogą występować pewne ograniczenia. Poniżej znajduje się opis znanych ograniczeń i potencjalnych rozwiązań. Skontaktuj się z nami, jeśli zauważysz problem niewymieniony poniżej.

Znane ograniczenia www.ziemiewschodnie.pl

Staramy się, aby wszystkie przesłane obrazy miały treść alternatywną. Zdarza się jednak, że czasem może być niepoprawna. Jeśli zauważysz taką, prosimy o kontakt. Postaramy się jak najszybciej to poprawić.

●       W części filmów nie ma napisów dla osób niedosłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 30 listopada 2022 r. planujemy dodać napisy do końca 2024 r.

●       Niektóre opublikowane dokumenty w pdf nie są dostępne cyfrowo.

●      Zdjęcia muzealiów w katalogu udostępnione cyfrowo nie mają tekstów alternatywnych (jesteśmy na etapie uzupełniania treści alternatywnych).

●       Może zdarzyć się sytuacja, że tabela nie będzie miała tytułu lub nagłówka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Maciej Dłużniewski, email: m.dluzniewski@mnwl.pl.

W zgłoszeniu prosimy podać:

●       swoje imię i nazwisko;

●       swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);

●       dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;

●       opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku odmowy Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć  skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

Data sporządzenia deklaracji: 26.10.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.